متدلوژی آموزشی 

برنامه i-Maths بر این مبنا استوار است که تجربیات یادگیری مختلفی را با استفاده از رویکردهای مختلف در حوزه آموزش برای کودک فراهم بیاورد. روش منحصر بفرد آموزش که توسط i-Maths به کار گرفته شده است، سه متدولوژی مختلف را در بر می گیرد که همه انواع دانش آموزان را می تواند مخاطب قرار داده و چرخه آموزش را تکمیل نماید.

روش کانکریت- یادگیری بر اساس فعالیت

مفاهیم در قالب داستان ها یا فعالیت ها  یا کار دستی که بخش های مختلف کیت یادگیری است ارائه می شود و کمک می کند تا مفاهیم در ذهن و هوش کودک تثبیت شود.

روش نیمه ابسترکت – یادگیری با انجام دادن

مفهومی که در فرم سه بعدی ارائه شده بود حالا بوسیله وال چارت ها و استیکر های آهن ربایی در فرم دو بعدی ارائه می شوند.


روش ابسترکت – آموزش از طریق تفکر

فاز نهایی آموزش زمانی است که حالا کودک این مفاهیم را روی کتاب کار هایی که اختصاصا به همین منظور طراحی شده اند کار می کند و بدین وسیله چرخه  "یادگیری با انجام دادن"، " یادگیری با فکر کردن" کامل می شود.متدولوژی i-Maths – نگرش سه جانبه

دوره i-Maths شامل سه نگرش می شود: 
1- متد سنتی
در متد سنتی از فرم خطی تدریس استفاده می شود. مثال: 1+1=؟


2- متد وارونه
در متد وارونه از چالش بیشتری بهره می گیرد و کودک را از سوال به جواب می برد و دوباره از جواب به سوال بر می گرداند. مثال: 1+؟=2


3- متد i-Maths
متد i-Maths بالاترین درجه چالش را با استفاده از ماژول های برانگیزاننده ذهن به کار می گیرد. مثال : ؟+؟=2


 

 

i-Maths, Iran, آموزش ریاضی, خلاقیت، کودکان, آموزش, آیمت, آی متس, آیمتس, تهران, imathstehran, عصر طلایی رشد کودک, عطرک, بنیان کودک، بنیاد کودک، Child Foundation, imath, imaths, ریاضیات دوست داشتنی

متدلوژی آموزشی,i-Maths, Iran, آموزش ریاضی, خلاقیت، کودکان, آموزش, آیمت, آی متس, آیمتس, تهران, imathstehran, عصر طلایی رشد کودک, عطرک, بنیان کودک، بنیاد کودک، Child Foundation, imath, imaths, ریاضیات دوست داشتنی برنامه جهانی i-Maths به معنی I Love Mathematics با شعار ریاضیات خلاق و دوست داشتنی یک برنامه متفاوت جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 7 سال است. این سیستم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش، از مهرماه 1394 به صورت همزمان در تمام کشور آغاز به کار کرد.

متدلوژی آموزشی,i-Maths, Iran, آموزش ریاضی, خلاقیت، کودکان, آموزش, آیمت, آی متس, آیمتس, تهران, imathstehran, عصر طلایی رشد کودک, عطرک, بنیان کودک، بنیاد کودک، Child Foundation, imath, imaths, ریاضیات دوست داشتنی برنامه جهانی i-Maths به معنی I Love Mathematics با شعار ریاضیات خلاق و دوست داشتنی یک برنامه متفاوت جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 7 سال است. این سیستم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش، از مهرماه 1394 به صورت همزمان در تمام کشور آغاز به کار کرد.

متدلوژی آموزشی,i-Maths, Iran, آموزش ریاضی, خلاقیت، کودکان, آموزش, آیمت, آی متس, آیمتس, تهران, imathstehran, عصر طلایی رشد کودک, عطرک, بنیان کودک، بنیاد کودک، Child Foundation, imath, imaths, ریاضیات دوست داشتنی برنامه جهانی i-Maths به معنی I Love Mathematics با شعار ریاضیات خلاق و دوست داشتنی یک برنامه متفاوت جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 7 سال است. این سیستم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش، از مهرماه 1394 به صورت همزمان در تمام کشور آغاز به کار کرد.

متدلوژی آموزشی,i-Maths, Iran, آموزش ریاضی, خلاقیت، کودکان, آموزش, آیمت, آی متس, آیمتس, تهران, imathstehran, عصر طلایی رشد کودک, عطرک, بنیان کودک، بنیاد کودک، Child Foundation, imath, imaths, ریاضیات دوست داشتنی برنامه جهانی i-Maths به معنی I Love Mathematics با شعار ریاضیات خلاق و دوست داشتنی یک برنامه متفاوت جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 7 سال است. این سیستم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش، از مهرماه 1394 به صورت همزمان در تمام کشور آغاز به کار کرد.
متدلوژی آموزشی,i-Maths, Iran, آموزش ریاضی, خلاقیت، کودکان, آموزش, آیمت, آی متس, آیمتس, تهران, imathstehran, عصر طلایی رشد کودک, عطرک, بنیان کودک، بنیاد کودک، Child Foundation, imath, imaths, ریاضیات دوست داشتنی برنامه جهانی i-Maths به معنی I Love Mathematics با شعار ریاضیات خلاق و دوست داشتنی یک برنامه متفاوت جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 7 سال است. این سیستم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش، از مهرماه 1394 به صورت همزمان در تمام کشور آغاز به کار کرد.