مربیان و همکاران 

برنامه جهانی i-Maths برای دستیابی به هدف از بین بردن ترس از ریاضی می بایستی با شادکردن محیط یادگیری ریاضی را لذت بخش کند. دستیابی به این هدف بر دوش مربیان است. داوطلبان مربی گری i-Maths پس از غربالگری اولیه و ارزیابی بر اساس استاندارد های تعریف شده، مبادرت به گذراندن دوره های آموزشی می کنند. مربیان i-Maths با شاد کردن محیط کلاس و بر اساس اهداف آموزشی تعریف شده، تمامی اهداف این برنامه را بوجود می آورند. مشخصات مربیان شرکت به شرح زیر است.
سید صادق بحرینی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مدیر عامل 
دکترای مدیریت آموزش
حجت اله فرهنگیان
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
رئیس هیات مدیره
کارشناسی ارشد MBA
احمدرضا یزدانیان
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران 
عضو هیات مدیره 
دکترای ریاضیات مالی
محسن ناجی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران 
مدیر داخلی
مهندسی IT
الهام قبادی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
کارشناس مسئول I-maths
کارشناسی ارشد
مجید حسنی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
کارشناس حقوقی
کارشناس
بهاره مصطفایی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
کارشناس آموزش
کارشناسی
نیلوفر ابراهیمی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
گرافیست
کارشناسی
نایگا نیکروی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
کارشناس آموزش
کارشناسی ارشد
منصوره ناجی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی ارشد
نفیسه مستقیمی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
کارشناس آموزش - مربی I-Maths
کارشناسی ارشد
حدیث رضایی نژاد
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی
مریم مجاوری
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 
نجمه ترتیفی زاده
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی ارشد
زکیه میرزانیان
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
کارشناس - مربی I-Maths
کارشناسی
فاطمه پیر مرادیان
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
کارشناس - مربی I-Maths
کارشناسی
ساناز موسوی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
کارشناس - مربی I-Maths
کاردانی تربیت مربی
مریم فدایی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 
فاطمه کریمی نوبندگانی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی
مریم مرید شوشتری
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی ارشد
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی
شکوفه نیازی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی ارشد
لیلا دیانی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی
ملیحه ویسی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 
الناز علیزاده
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 
سیده مریم رضوی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی ارشد
راضیه ریاحی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی ارشد
فرنوش دلیری
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 
فاطمه میرمهدی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی ارشد
سارا الهیاری
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی
مریم فلاح
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کاردانی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی ارشد
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 
 
مهدیه تاجیک
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی
مهناز خامسی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
 مربی I-Maths
دکترا
هنگامه زارعیان
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی
لیلا زین العابدینی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کاردانی
آزاده عزیزی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی
هستی ابراهیمی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
 مربی I-Maths
کارشناسی
فاطمه نصر آزادانی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی ارشد
ندا هاشمی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
دانشجوی ارشد
بیتا سعیدی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
دانشجوی ارشد
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 
مرضیه سادات موسوی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 
مرضیه سلحشور
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی
محیا نشاط دوست
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی ارشد
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کاردانی
گروه مطالعاتی بنیان کودک باران
مربی I-Maths
کارشناسی 

i-Maths, Iran, آموزش ریاضی, خلاقیت، کودکان, آموزش, آیمت, آی متس, آیمتس, تهران, imathstehran, عصر طلایی رشد کودک, عطرک, بنیان کودک، بنیاد کودک، Child Foundation, imath, imaths, ریاضیات دوست داشتنی

مربیان و همکاران,i-Maths, Iran, آموزش ریاضی, خلاقیت، کودکان, آموزش, آیمت, آی متس, آیمتس, تهران, imathstehran, عصر طلایی رشد کودک, عطرک, بنیان کودک، بنیاد کودک، Child Foundation, imath, imaths, ریاضیات دوست داشتنی برنامه جهانی i-Maths به معنی I Love Mathematics با شعار ریاضیات خلاق و دوست داشتنی یک برنامه متفاوت جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 7 سال است. این سیستم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش، از مهرماه 1394 به صورت همزمان در تمام کشور آغاز به کار کرد.

مربیان و همکاران,i-Maths, Iran, آموزش ریاضی, خلاقیت، کودکان, آموزش, آیمت, آی متس, آیمتس, تهران, imathstehran, عصر طلایی رشد کودک, عطرک, بنیان کودک، بنیاد کودک، Child Foundation, imath, imaths, ریاضیات دوست داشتنی برنامه جهانی i-Maths به معنی I Love Mathematics با شعار ریاضیات خلاق و دوست داشتنی یک برنامه متفاوت جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 7 سال است. این سیستم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش، از مهرماه 1394 به صورت همزمان در تمام کشور آغاز به کار کرد.

مربیان و همکاران,i-Maths, Iran, آموزش ریاضی, خلاقیت، کودکان, آموزش, آیمت, آی متس, آیمتس, تهران, imathstehran, عصر طلایی رشد کودک, عطرک, بنیان کودک، بنیاد کودک، Child Foundation, imath, imaths, ریاضیات دوست داشتنی برنامه جهانی i-Maths به معنی I Love Mathematics با شعار ریاضیات خلاق و دوست داشتنی یک برنامه متفاوت جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 7 سال است. این سیستم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش، از مهرماه 1394 به صورت همزمان در تمام کشور آغاز به کار کرد.

مربیان و همکاران,i-Maths, Iran, آموزش ریاضی, خلاقیت، کودکان, آموزش, آیمت, آی متس, آیمتس, تهران, imathstehran, عصر طلایی رشد کودک, عطرک, بنیان کودک، بنیاد کودک، Child Foundation, imath, imaths, ریاضیات دوست داشتنی برنامه جهانی i-Maths به معنی I Love Mathematics با شعار ریاضیات خلاق و دوست داشتنی یک برنامه متفاوت جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 7 سال است. این سیستم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش، از مهرماه 1394 به صورت همزمان در تمام کشور آغاز به کار کرد.
مربیان و همکاران,i-Maths, Iran, آموزش ریاضی, خلاقیت، کودکان, آموزش, آیمت, آی متس, آیمتس, تهران, imathstehran, عصر طلایی رشد کودک, عطرک, بنیان کودک، بنیاد کودک، Child Foundation, imath, imaths, ریاضیات دوست داشتنی برنامه جهانی i-Maths به معنی I Love Mathematics با شعار ریاضیات خلاق و دوست داشتنی یک برنامه متفاوت جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 7 سال است. این سیستم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش، از مهرماه 1394 به صورت همزمان در تمام کشور آغاز به کار کرد.